อารยธรรมลุ่มแม่น้ำไนส์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม และวัฒนธรรม
เรื่อง อารยะธรรมลุ่มแม่น้ำไนส์
ครูประจำสาระ อ.อรวรรณ กองพิลา
ครูประจำโครงงาน อ. คเชนทร์ กองพิลา

คำถามประจำโครงงาน
1. เทพที่ชาวอียิปต์นับถือกันมากมีชื่อว่าอะไร

2.ยุคปลายของอาณาจักร เริ่มตั้งแต่ปีอะไร

3.ศาสนาหลักของอารยธรรมลุ่มแม่น้ำไนส์มีศาสนาอะไร

4. แม่น้ำไนล์มีความสำคัญต่อชาวบ้านอย่างไร

5. ทำไมชาวลุ่มแม่น้ำไนส์จึงนิยมปลูกกันคือข้าวสาลีและข้าวบาเล่ย์

วัสถุประสงค์ในการทำโครงงาน

1. เพื่อศึกษาความเชื่อของชาวลุ่มแม่น้ำไนส์

2. เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของแม่น้ำไนส์

3. เพื่ออยากทราบวิถีชีวิตของชาวลุ่มแม่น้ำไนส์

4. เพื่ออยากทราบสังคมของลุ่มแม่น้ำไนล์

โฆษณา
โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

Hello world!

Welcome to WordPress.com! This is your very first post. Click the Edit link to modify or delete it, or start a new post. If you like, use this post to tell readers why you started this blog and what you plan to do with it.

Happy blogging!

โพสท์ใน Uncategorized | 1 ความเห็น